Prvá jaskynná voda na Slovensku

O jaskynnej vode

Jaskynná voda je bezchybná  voda, ktorá sa  získava priamo z podzemných zdrojov ešte pred vyviera ním na zemský povrch čím je chránená pred rizikami znečistenia. Od bežnej vody sa odlišuje tým, že zaručuje pôvodnú mikrobiologickú čistotu a nesmie byť podrobená žiadnej úprave ( s výnimkou obmedzenia látok, ako je karbonácia a odstránenie nadmerného množstva železa a magnézia).