Balená Jaskynná voda

Jaskynná voda + fotka alogo

O jaskynnej vode

Balená jaskynná voda je bezchybná  voda, ktorá sa  získava priamo z podzemných zdrojov ešte pred vyviera ním na zemský povrch čím je chránená pred rizikami znečistenia. Od bežnej vody sa odlišuje tým, že zaručuje pôvodnú mikrobiologickú čistotu a nesmie byť podrobená žiadnej úprave ( s výnimkou obmedzenia látok, ako je karbonácia a odstránenie nadmerného množstva železa a magnézia).

Odkiaľ pochádza voda

Prírodná voda môže využívať len zdroje podzemných vôd, ktoré sú vyhlásené za chránené a kontrolované podľa prísnych predpisov. Jaskynná voda je výlučne získavaná z chráneného prostredia Slovenskej republiky a to zo Slovenského krasu a bez prístupu verejnosti.

Je voda bezpečná na pitie?

Áno. Zdroj vody musí byť preukázateľne sledovaní minimálne dva roky a musí sa  preukázať stálosť jej zloženia a nesmie sa zmeniť jej výživové vlastnosti. Následne je uznaná ako prírodný zdroj. Základná kontrola sa vykonáva pravidelne 1x týždenne, mesačne, štvrťročne. Rozšírená kontrola  sa vykonáva pravidelne 5x ročne. Čím sa zabezpečuje čo najväčšia kvalita vody.

Balenie vody

Prírodná voda, teda Jaskynná voda je uznaná a určená na použitie ako potravina na výrobu balených prírodných vôd. Musí spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa platného potravinové práva Slovenskej republiky. Je zakázaná dezinfekcia vody akýmkoľvek spôsobom okrem oddelenia nestabilných zložiek. Čím je zaručená najväčšia kvalita vody.

Jaskynná voda, ako prínos

Jaskynná voda predstavuje prínos pre ľudské telo v mnohých oblastiach. Od úľavy od stresu až po obohatenie o významné mineráli. Je vhodná na každodenné užívanie. Medzi hlavné prínosy patrí podporovanie cestovného ruchu.

Typy predaja vody

Jaskynná voda je rozdelená do dvoch kategórií  podľa množstva rozpustnosti minerálnych látok a to na:

  • Stredne mineralizované ( 5 – 15 g/l)
  • Silne mineralizované ( nad 15 g/l)

Voda je dostupná vo väčšine hypermarketoch a supermarketoch na území Slovenskej republiky. Avšak kvôli ochrane chráneného územia je miera predaja regulovaná.

Jaskynná voda flaša voda

Akmáte aké koľvek otázky tak nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese jaskynná@voda.sk .